Europejski Fundusz Leasingowy

Jolanta Kania
tel. 095 735 06 00
kom. 501 147 800
jolantakania@poczta.efl.com.pl

Santander Leasing

Daniel Korsak
kom. 506 601 943
e-mail: daniel.korsak@santanderleasing.pl

BRE LEASING

Piotr Rewers
kom. 607 421 006
e-mail : piotr.rewers@breleasing.pl

GRENKELEASING

Sebastian Budyła
kom. 601 447 196
e-mail : sbudyla@grenke.pl

IdeaLeasing

Sławomir Cychnerski
kom. 666 046 388
e-mail : slawomir.cychnerski@idealeasing.pl

Zalety leasingu:

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w Polsce. Z roku na rok ilość i wartość leasingowanego sprzętu jest coraz większa. Z leasingu korzystają małe firmy jak również duże korporacje gospodarcze. O wyborze leasingu decydują często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego, dające podmiotom decydującym się na leasing – wiele preferencji.

 

Najważniejsze korzyści leasingu:

  •     wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
  •     podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
  •     leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
  •     zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
  •     umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i – co za tym idzie – natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
  •     leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
  •     leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
  •     leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura.