W kontekście podnośników najczęściej używanych w serwisach ogumienia oraz warsztatach, których zakres usług obejmuje także obsługę ogumienia, można przyjąć poszczególne rodzaje podnośników samochodowych:

 • punktowe
 • płytowe
 • kolumnowe, w tym: dwukolumnowe, czterokolumnowe
 • nożycowe podprogowe
 • nożycowe najazdowe

Podnośniki punktowe

To bardzo popularne rozwiązania w branży motoryzacyjnej. Podnośniki tego typu charakteryzuje przede wszystkim:

 • niski koszt nabycia i eksploatacji
 • szeroki zakres zastosowań w poszczególnych specjalnościach branży motoryzacyjnej
 • prosta konstrukcja i niezawodność
 • niewielkie gabaryty i masa własna
 • mobilność i duża rozpiętość nośności

Podnośnik punktowy typu „Żaba”.

Podnośnik Jack aliminiowyZnany praktycznie każdemu z nas. Można go spotkać w ofercie sklepów z wyposażeniem technicznym i techniczno-budowlanym, pneumatyką, hurtowni motoryzacyjnych, a nawet dyskontów spożywczych. Rozpiętość cen i konstrukcji zapewnia dopasowanie do potrzeb wielu użytkowników. Zarówno przysłowiowego Kowalskiego, jak i do zastosowań profesjonalnych. Konstrukcja i zasada działania podnośnika jest niezwykle prosta. Do unoszenia pojazdów używamy siły własnych mięśni. Cykl unoszenia i opuszczania realizuje mechanizm nożycowy oparty na niewielkim układzie hydraulicznym. Unoszenie inicjowane jest poprzez ruch ramienia „góra-dół”. Służy ono także do manewrowania podnośnikiem. Opuszczanie odbywa się poprzez zwolnienie mechanizmu blokady. Niektóre konstrukcje pozwalają na zwolnienie blokady poprzez ręczny obrót ramienia. Inne zaś, wykorzystują dodatkową dźwignię nożną na korpusie, która zwalnia blokadę.  Nośności najczęściej spotykane w serwisach opon, zawierają się w przedziale od 1,5 do 3 ton. Te o niższej nośności, mogą być wykonane ze stopów metali lekkich np. aluminium. Dzięki temu są bardzo lekkie. Znajdą zastosowanie w szczególności przy obsłudze pojazdów o obniżonym zawieszeniu. Łatwość manewrowania w obrębie stanowiska zapewniają 4 kółka. Niektóre konstrukcje wykorzystują zestaw 2 kółek i rolki.

Podnośnik punktowy typu „Bałwanek”.

Podnośnik bałwankowy P 4,5Podstawowy i bardzo popularny podnośnik w serwisach ogumienia. Większość producentów wykorzystuje podobne rozwiązania techniczne. Konstrukcja opiera się na kilku metalowych sworzniach, wbudowanych w gumową poduszkę. Całość zabudowuje się na metalowej podstawie, zwieńczonej od góry metalową pokrywą z gumowym punktem podparcia. Podstawa posiada 2 kółka, które zapewniają odpowiednią mobilność. Podnośnik może być przechowywany także w pozycji pionowej, np. poprzez oparcie o ścianę lub zawieszenie na odpowiednim uchwycie. Do manewrowania służy ergonomicznie ukształtowana rączka, na której umieszczono pneumatyczne zawory sterujące opuszczaniem. Do zasilania wymagane jest powietrze sprężone do 8-10 bar.

Podnośnik tego typu występuje w różnych rozmiarach i zakresach nośności. Na rynku można spotkać  podnośniki o nośności od 2, do nawet 8 ton. Podobnie, jak w przypadku podnośnika typu „Żaba”, znajduje on szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Wśród użytkowników jest ceniony za szybkość działania i wysoką wydajność. W mniejszych warsztatach często stanowi podstawowy podnośnik. W bardziej rozwiniętych, jest doskonałym uzupełnieniem. Umożliwia obsługę kolejnych pojazdów, gdy główny: płytowy; nożycowy podprogowy; nożycowy najazdowy; dwu lub czterokolumnowy podnośnik, jest zajęty. Dla zachowania długiej żywotności podnośnika, zaleca się jego stosowanie na możliwie równych powierzchniach. Unika się w ten sposób uszkodzeń mechanizmu unoszenia. Ponadto wymagane jest odpowiednie smarowanie, aby zapewnić płynną pracę sworzni.

Podnośniki punktowe typu „Jack”.

Podnośnik JACK Cattini YAK 4020Określenie to dotyczy podnośników punktowych hydraulicznych lub pneumatyczno-hydraulicznych. Ich konstrukcje przybierają różnorodne formy. Spotykane w ofertach różnych producentów, pozwalają na unoszenie w zakresie od kilku, do nawet 80 i więcej ton. Mogą one występować jako:

 • podnośnik osiowy kanałowy – przesuwny, mocowany w specjalnie ukształtowanych prowadnicach wzdłuż krawędzi kanału inspekcyjnego lub mobilny, wyposażony w kółka i wykorzystujący dolną posadzkę kanału jako podłoże w trakcie pracy
 • podnośnik osiowy – wchodzących w skład wyposażenia dodatkowego podnośników czterokolumnowych i nożycowych najazdowych
 • podnośnik punktowy przenośny – zazwyczaj pozbawiony kółek i ramienia lub też, w wersji z dołączanym ramieniem kompaktowych rozmiarów
 • podnośnik punktowy przejezdny – wyposażony w kółka oraz stałe, ergonomiczne ramię ze sterownikami

Zasadę działania oparto na jedno lub wielostopniowym systemie ruchomych sworzni nośnych. Nośność uzależniona jest od wysokości, na jaką wysuwają się sworznie. Za wyższe nośności odpowiadają sworznie o większej średnicy i unoszące na mniejsze wysokości. Z kolei za niższe nośności odpowiadają kolejne, wyżej unoszące i węższe sworznie. Całość może współpracować z fabrycznymi przedłużeniami punktu podparcia. Zazwyczaj, korpus podnośnika stanowi jednocześnie jego podstawę. Wyjątek stanowią podnośniki kanałowe i osiowe, które posadowione są na dodatkowej konstrukcji. Służy ona do ich prowadzenia w osi kanału/podnośnika. W większości podnośników o wyższej nośności, napęd sworzni realizowany jest dzięki sprężonemu powietrzu. Zwykle jest to zakres od 8 do 10 bar. Powietrze oddziałuje na mechanizm hydrauliczny o niewielkiej pojemności, wymuszając tym samym ruch i pracę sworzni. W spotykanych rozwiązaniach, po odcięciu sprężonego powietrza, układ nie zezwoli na niekontrolowane opuszczenie. Do wznowienia pracy konieczne jest ponowne dołączenie sprężonego powietrza. W podnośnikach punktowych o niższej nośności, napęd sworzni realizowany jest poprzez mechaniczne wytworzenia ciśnienia w układzie hydraulicznym, np. poprzez dźwignię ręczną lub nożną.

Na uwagę zasługuje fakt, iż podnośniki w wersjach przenośnych lub przejezdnych, z powodzeniem sprawdzają się w warunkach serwisu mobilnego. Podobnie jak w przypadku podnośników typu „Bałwanek” ważne jest ich użycie na możliwie płaskiej powierzchni. Wszelkie odchylenia od pionu skutkować mogą uszkodzeniem gładzi sworzni. To z kolei przełoży się na sprawność i żywotność całego układu. Biorąc po uwagę znaczne masy jakim muszą sprostać w trakcie użytkowania, kwestie prawidłowej eksploatacji i BHP odgrywają kluczowe znaczenie.

Elementem, na który warto zwrócić szczególną uwagę jest minimalna wysokość podnośnika. W głównej mierze zależy ona od wysokości samego korpusu. Parametr ten jest niezwykle istotny z punktu wiedzenia zastosowania podnośnika w jak najszerszej gamie pojazdów. Samochody ciężarowe i ich zestawy, z powodzeniem obsłużymy podnośnikiem punktowym o minimalnej wysokości 150 mm. Może się jednak zdarzyć, iż wymagane będzie zastosowanie wersji 120 mm lub nawet 100 mm. Zależy do głównie od konstrukcji podwozia danego pojazdu.

Maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalne i wojskowe, obsłużymy także wersją 150 mm. Jednak bardziej pożądane będą wersje 170 mm i więcej. Wynika to głównie z ich konstrukcji, które pozwalają na osiąganie wyższych nośności, przy zastosowaniu masywniejszego korpusu podnośnika. Do tego dochodzą większe średnice sworzni odpowiedzialnych za unoszenie.

Podnośniki płytowe

Podnośnik płytowy COTONTo idealne i bardzo popularne rozwiązanie w szeroko pojętych serwisach ogumienia. Podnośniki tego typu charakteryzują się niezwykle prostą budową. Składa się na nią podstawa, wewnętrzny mechanizm unoszenia, płyta górna, oraz opcjonalne w niektórych wersjach, obrotowe, regulowane i demontowane ramiona nośne. Za bezpieczne wprowadzenie i sprowadzenie pojazdu, odpowiadają najazdy przednie i tylne. Są one odpowiednio profilowane tak, aby umożliwić pozycjonowanie różnego typu pojazdów, w tym o obniżonym zawieszeniu. Jeśli operator obsługuje pojazd bez użycia wspomnianych ramion, do pozycjonowania i ochrony punktów podparcia stosuje odpowiednio dobrane podkładki gumowe. W przypadku większych pojazdów, gdy niezbędne jest użycie ramion, wykorzystuje się podgumowane i regulowane punkty podparcia tychże ramion. Jeśli chodzi o stosowany mechanizm unoszenia, to najbardziej rozpowszechnione są mechanizmy oparte na siłownikach lub poduszkach pneumatycznych.

Rozwiązania wykorzystujące siłowniki są z reguły bardziej kosztowne. Modelowym przykładem może być CORGHI ERCO 25s. Ceniony wśród klientów za dobre parametry pracy, a także wysoką trwałość i jakość wykonania. Podnośnik ten oceniany jest jako bardzo stabilny. Jest też bardzo poszukiwany na rynku wtórnym.

Warianty wykorzystujące poduszki są nieco tańsze. Obecnie, większość producentów stosuje 2 lub nawet 4 poduszki. Gwarantują one odpowiednią stabilność podnośnika. Rozwiązania z 1 poduszą są nadal spotykane, lecz mogą nie zapewnić pożądanej stabilności. Praktyka wskazuje, iż obsługiwane na nich pojazdy mają tendencję do wychylania się.

Podsumowując kwestię opisywanych podnośników należy stwierdzić, że ich konstrukcja jest niezwykle ergonomiczna. Przyspiesza i ułatwia pracę serwisu. Serwisant ma dostęp do wszystkich kół w jednym czasie. Nie ma potrzeby wykonywania cyklu podnoszenia i opuszczania dla każdego z nich. Pozwalają na uniesienie i opuszczenie całego pojazdu w takim zakresie wysokości, iż obsługa kół jest bardzo wygodna. Są również bardzo mobilne i odporne na warunki atmosferyczne. Z powodzeniem mogą być przemieszczane wewnątrz warsztatu, w zależności od potrzeb. Standardem jest także ich wykorzystywanie na zewnątrz. Przyspiesza to oczywiście ich korozję, lecz przy okresowych regeneracjach i zabezpieczeniu powłok, pozwolą na wiele lat bezproblemowej pracy.  W kwestii eksploatacji, należy wspomnieć również o jakości sprężonego powietrza. Mechanizmy należy traktować tak, jak inne, np. wykorzystywane w montażowniach. Dotyczy to osuszenia powietrza i dostarczenia wraz z nim odpowiedniej dawki oleju do pneumatyki. Dbałość o te kwestie z pewnością zagwarantuje długie i bezawaryjne użytkowanie.

Podnośniki dwukolumnowe

Podstawowe kryteria podziału podnośników dwukolumnowych, jest rodzaj zastosowanego w nich mechanizmu nośnego oraz sposób połączenia i synchronizacji pracy kolumn.

Pierwszym z nich, jest mechanizm elektrohydrauliczny. Za wytworzenie odpowiedniego ciśnienia płynu, odpowiada pompa hydrauliczna z silnikiem elektrycznym. W większości konstrukcji, mechanizm ten mocowany jest na zewnątrz jednej z kolumn, gdzie rozmieszczone jest także sterowanie pracą podnośnika. Za unoszenie i opuszczanie pojazdów odpowiadają wbudowane w kolumny siłowniki, do których doprowadzany jest płyn hydrauliczny pod ciśnieniem. One z kolei wymuszają ruch wózków nośnych z ramionami w górę lub w dół. Synchronizacja pracy siłowników odbywa się za pomocą lin. Prowadzenie lin może się odbywać dwojako. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji danego podnośnika, tj. poprzez łącznik dolny lub górny. Zabezpieczenia stosowane w tego typu konstrukcjach, przybierają formę blokad zapadkowych. Chronią użytkowników przed nagłym opuszczeniem pojazdu, w wyniku zerwania lin lub utratą ciśnienia w układzie hydraulicznym. Jeśli użytkownik decyduje się na podnośnik z łącznikiem górnym, musi się przygotować na większe wymagania co do wysokości pomieszczenia. Przy większej nośności, np. 5 ton, wysokość ta może przekraczać 5 m.

Drugi z mechanizmów, określany jest jako elektromechaniczny. W zależności od rodzaju podnośnika, występuje w nim jeden lub więcej silników elektrycznych. Silnik służy do napędu śruby nośnej. Przeniesienie napędu z silnika na śrubę odbywa się z reguły poprzez pasek klinowy. W przypadku zastosowania jednego silnika, synchronizacja pracy obu śrub nośnych może się odbywać poprzez łańcuch lub wał kardana. Mechanizmy te wymuszają stosowanie łączników dolnych. Gdy mamy do czynienia z dwoma silnikami, synchronizacja obywa się z wykorzystaniem linki i tzw. krańcówek lub poprzez bardziej zaawansowane układy elektroniczne. Dzięki temu, podnośniki mają tzw. wolny przejazd i łącznik górny. Należy jednak pamiętać, że łącznik ten wymusza odpowiednio wysokie pomieszczenie. W zależności od konstrukcji, zalecana wysokość pomieszczenia zawiera się w przedziale od 4 do 5 i więcej metrów. W modelach z elektroniczną synchronizacją, łącznik ten może być wyeliminowany. Do przeprowadzenia przewodu wykorzystuje się wtedy sufit lub inne konstrukcje nośne zadaszenia. Jeśli chodzi o zabezpieczenia przed nagłym opuszczeniem pojazdu, stosuje się nakrętki zabezpieczające. Najbardziej rozpowszechnionym ich typem, są nakrętki wykonane ze stopów miedzi. Niektórzy producenci proponują w tym zakresie nakrętki na bazie tworzyw sztucznych.

Podnośnik dwukolumnowy będzie doskonałym rozwiązaniem, jeśli w warsztacie nie ma możliwości technicznych do zastosowania kanału inspekcyjnego. Może stanowić uzupełnienie kanału poprzez stworzenie drugiego stanowiska. Możliwe jest również jego ustawienie bezpośrednio nad kanałem, podwyższając funkcjonalność istniejącego już stanowiska.

Dla zachowania bezpieczeństwa pracy operatorów i osób postronnych, kluczowe jest przygotowanie podłoża pod montaż takiego podnośnika.

W klasycznym rozwiązaniu, w zależności od producenta tzw. stopa fundamentowa pod podnośnik dwukolumnowy przybiera formę prostokąta o wymiarach zbliżonych do przykładowego: 4000 x 1500 mm. Grubość takiej stopy definiuje instrukcja montażu. Spotykane na rynku rozwiązania zawierają się w przedziale 150-300 mm. Z reguły także wymagają one dedykowanego zbrojenia, również podwójnego. Dochodzi do tego klasa betonu, jaką producent przewiduje jako minimum konstrukcyjne. W praktyce jest to klasa B20, B25 lub B30.

W przypadku mocowania nad kanałem, istnieje kilka ograniczeń. Mianowicie wymóg braku łącznika dolnego, który kolidowałby z bezpiecznym przemieszczaniem się wewnątrz stanowiska kanałowego. W tym przypadku wybór musi dotyczyć wersji z łącznikiem górnym i tzw. wolnym przejazdem. Wymóg ten związany jest z przepisami UDT i BHP. Ponadto należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża pod każdą z kolumn. Warto przy tym wziąć pod uwagę, iż podstawa podnośnika pomniejszona jest o przestrzeń zajmowaną przez kanał, tj. 800-900 mm. W praktyce dopuszczalne są rozwiązania w formie stopy o wymiarach 500 x 500 x 500 mm, oczywiście zbrojone, jak standardowe. Tym sposobem uzyskujemy odpowiednią wytrzymałość, bez kolizji ze stanowiskiem kanałowym.

Przechodząc do funkcjonalności podnośników dwukolumnowych, jest ona zdecydowanie wysoka. Zakres pracy, w szczególności wysokość unoszenia spotykana z reguły na poziomie 1850-2050 mm, czyni z nich jednostki wysoce uniwersalne. Mogą posłużyć jako stanowisko w: serwisie ogumienia, warsztacie montującym LPG/CNG, warsztacie mechanicznym, elektro-mechanicznym, blacharsko-lakierniczym, stacji demontażu pojazdów. Katalog zastosowań w obrębie wskazanych serwisów jest tak naprawdę otwarty. Każdy ze specjalistów wykorzysta go do wykonania zamierzonych czynności przy pojeździe według własnych potrzeb.

Podnośniki czterokolumnowe

podnośnik czterokolumnowy space sq 402 ltSpośród podnośników kolumnowych, ich czterokolumnowe wersje to dość zaawansowane konstrukcje. Występują zarówno w wariantach elektrohydraulicznych, jak i elektromechanicznych. Ich zaawansowanie polega głównie na szerokiej możliwości adaptacji platform najazdowych. Mogą one występować w następujących konfiguracjach:

 1. płaskie,
 2. płaskie z opcjonalnym podnośnikiem osiowym, tzw. trawersem,
 3. płaskie doposażone w szarpaki,
 4. płaskie doposażone w szarpaki, trawers lub podnośnik podprogowy,
 5. diagnostyczne do obsługi geometrii, doposażone w wejścia pod obrotnice, płyty rozluźniające, trawers lub podnośnik podprogowy, a w bardziej zaawansowanych wariantach również w szarpaki.

Jak wskazuje opisana konfiguracja platform, jednostki te pozwalają na bardzo szerokie możliwości zastosowania. Poza typowymi funkcjami dla wersji dwukolumnowych, jednostki te z powodzeniem są stosowane przy obsłudze geometrii kół, naprawach zawieszeń, a nawet SKP. Dodatkowo, konstrukcja niektórych wersji przewiduje pracę w trybie Open front. Dzięki temu, operator zyskuje nieograniczony dostęp od przedniej części obsługiwanego pojazdu. Wynika to z tego, iż platformy od frontu podnośnika pozbawione są łącznika poprzecznego. Cała długość podwozia pojazdu jest dostępna w trakcie obsługi. Jedyny łącznik poprzeczny występuje od strony wjazdu na podnośnik.

Jeśli chodzi o montaż podnośników czterokolumnowych, wymagania w zakresie podłoża zbliżone są do podnośników dwukolumnowych. Oczywiście zmienne będą wymiary samej płyty fundamentowej, które determinują gabaryty podnośnika. Możliwe jest również opcjonalne wykonanie stóp pod każdą z kolumn, np. o wymiarach 500 x 500 x 500 mm, także zbrojone, jak standardowe płyty.

Ciekawym i często spotykanym w warsztatach rozwiązaniem, jest montaż podnośnika we wnęce. Uzyskuje się dzięki temu efekt płaskiej powierzchni stanowiska roboczego, w pozycji spoczynkowej podnośnika. Jedynym elementem widocznym przy tym rozwiązaniu są same kolumny. Podnośnik tak zamontowany, nie wymaga dodatkowych najazdów. To z kolei pozwala na stosowanie podnośników tego typu w warsztatach o mniejszej długości wyznaczonego stanowiska. Długość takiego stanowiska nieznacznie przekracza wtedy długość samych platform. Bezpieczne odległości od ścian i innych przeszkód regulują wówczas wskazania DTR. W praktyce, stanowiska przygotowane w ten sposób są krótsze o minimum 1,3 m (jeśli zastosowano dłuższe najazdy, odpowiednio więcej) od stanowisk, gdzie podnośnik montowany jest na posadzce. Warto także wykonać w opisanej wnęce odpowiednie odwodnienie. Unikniemy wtedy gromadzenia się wody i zanieczyszczeń przy obsłudze pojazdów (błoto, także pośniegowe z solą, śnieg czy opady deszczu). Zabieg ten pozwoli na mniejszą korozję konstrukcji podnośnika oraz utrzymanie odpowiedniej czystości na stanowisku.

Podnośniki czterokolumnowe występują w różnych wersjach długości oraz nośności. Gama obsługiwanych pojazdów zawiera się w samochodach osobowych, typu SUV, terenowych 4×4, lekkich ciężarowych i ciężarowych. W przypadku tych ostatnich, spotykane są tzw. tandemy DuoTwin lifts, gdzie wobec długości pojazdów stosuje się wzdłużne łączenie dwóch podnośników. Niektórzy producenci oferują również specjalistyczne rozwiązania, w postaci podnośnika dedykowanego do obsługi wózków widłowych.

Podnośniki nożycowe podprogowe

cormach ee-mr 30Istnieją różne rodzaje podnośników samochodowych, ale podnośniki nożycowe podprogowe, to szeroko rozpowszechnione konstrukcje. Podstawowy podział podnośników wynika z zakresu unoszenia, tj. do 1,0 m i do 2,0 m. Są to jednostki kompaktowe, dość lekkie i łatwe w instalacji. Występują w wersji nadposadzkowej, jak i montowanej w specjalnej wnęce. Niektóre z nich występują także wersjach mobilnych. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana zaawansowana obsługa układów zawieszenia. Będą to przede wszystkim serwisy fabryczne, wszelkiego typu warsztaty mechaniczne i serwisy ogumienia. Za zasilanie odpowiada wydajny układ elektrohydrauliczny. Sterowanie odbywa się poprzez sterownik typu szafka, lub mobilny wózek. Modele legitymujące się mniejszą wydajnością, mogą być zasilane jednofazowo – 230V. Większość
z nich opiera się jednak na zasilaniu trójfazowym – 400V. Za unoszenie odpowiadają siłowniki hydrauliczne, połączone z mechanizmem nożycowym, pojedynczym lub podwójnym. Pozycjonowanie pojazdu na wybranej wysokości, może się odbywać poprzez zapadki mechaniczne lub zabezpieczenia elektroniczne. Uniwersalność i komfort użytkowania wynika także z możliwości regulacji długości platform. Regulacja może być realizowana na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest uniesienie przedłużeń, które w wersjach nadposadzkowych pełnią również funkcję najazdów. Drugim, wzdłużne wysunięcie ruchomych, dedykowanych na ten cel końcowych elementów platform. Podparcie pojazdu dokonuje się z użyciem gumowych podkładek o różnych grubościach. Podnośniki tego typu nie sprawdzą się w przypadku aut dostawczych. Wynika to z ograniczenia długości platform nośnych, która zazwyczaj wynosi od 1,5 do 2,0 m. Jednak większość samochodów osobowych czy SUV,
z powodzeniem może być na nich obsługiwana. Najbardziej popularne nośności w tym segmencie, to 3000 i 3500 kg. Warianty z maksymalną wysokością do 1,0 m będą zalecane w serwisach ogumienia oraz warsztatach, gdzie nie ma konieczności swobodnego dostępu do podwozia. Wobec tego, zakres usług będzie dotyczył m.in. elementów karoserii, układu hamulcowego, kół, serwisu olejowego, silnika, części układu wydechowego. Pozostałe, pozwalające na wyższe uniesienie pojazdu, zagwarantują odpowiednio więcej usług. Wynika to z możliwości swobodnego dostępu do podwozia, z wyłączeniem fragmentów zajmowanych przez platformy podprogowe. Jeśli mowa o samych platformach, ich szerokość z reguły zawiera się w przedziale od 500 do 600 mm. Niektóre konstrukcje przewidują również regulację przestrzeni pomiędzy platformami. Podnosi to zdecydowanie funkcjonalność i pozwala na obsługę wielu modeli pojazdów.

Podnośniki nożycowe najazdowe

Podnośnik nożycowy najazdowyW gamie podnośników nożycowych, to najbardziej zaawansowane konstrukcje. Fakt ten wynika bezpośrednio z funkcji, jakie mają spełniać w warsztatach samochodowych. Podobnie do platform stosowanych w podnośnikach czterokolumnowych, mogą one przybrać formę:

 1. całkowicie płaskich,
 2. płaskich platform, z opcjonalnym podnośnikiem osiowym, tzw. trawersem,
 3. płaskich platform, doposażonych w szarpaki,
 4. płaskich platform, doposażonych w szarpaki, trawers lub podnośnik podprogowy,
 5. dedykowanych do obsługi geometrii, wyposażonych w wejścia pod obrotnice, płyty rozluźniające, trawers lub podnośnik podprogowy,
 6. do obsługi geometrii, również w wariantach z szarpakami.

W konstrukcjach tego typu, dużą wagę przywiązuje się do poziomowania platform.  Prawidłowo poziomowany podnośnik, gwarantuje wyższą dokładność pomiarów i regulacji geometrii kół. Już na etapie przygotowania podłoża, warto zadbać o właściwe tolerancje w różnicy poziomów. Zalecane tolerancje wskazują w szczególności producenci urządzeń do pomiaru i regulacji geometrii kół. Podawane wartości mogą  odnosić się zarówno do długości stanowiska pomiarowego, jak i do szerokości oraz pomiarów po przekątnej. Co prawda dostępne na rynku urządzenia, potocznie zwane geometriami, dokonają uśrednień odczytanych wartości z uwzględnieniem występujących różnic poziomów. To jednak, nie wpływa pozytywnie na całość tak precyzyjnych czynności, jak pomiar
i regulacja geometrii kół. Im mniejsza tolerancja i uśrednienia, tym lepiej. W kontekście zaawansowanych układów jezdnych nowoczesnych konstrukcji pojazdów, precyzja przy ich obsłudze jest jak najbardziej wskazana. Oczywiście, dbałość o poziomowanie podnośnika dotyczy nie tylko momentu jego instalacji. Jest ona niezmiernie ważna także w toku eksploatacji. Jeśli dany serwis dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, może to realizować we własnym zakresie. Praktyka pokazuje, że wiele serwisów zleca jednak te czynności dystrybutorom lub konserwatorom. Zapewnia to profesjonalną obsługę podnośników, w szczególności na potrzeby nadzoru UDT. Całość przekłada się jak zwykle na zadowolenie klienta docelowego i rentowność stanowiska. Dobrze przygotowane stanowisko pomiarowo-regulacyjne z podnośnikiem nożycowym, w połączeniu
z dobrej klasy geometrią, gwarantuje odpowiednią liczbę klientów oraz brak reklamacji na usługi.

Podobnie, do podnośników nożycowych podprogowych, opisane konstrukcje pozwalają na montaż bezpośrednio na posadzce (ang.) „Surface installation” lub w dedykowanym zagłębieniu „Inground installation”. Pierwszy ze sposobów wymusza zastosowanie najazdów. Występują one jako zespolone z platformami podnośnika lub odrębne, posadowione przed nimi na podłożu, od strony wjazdu na stanowisko. Wybór sposobu montażu należy oczywiście od preferencji użytkownika lub też specyfiki warsztatu. Praktyka LE-GUM wskazuje, iż przeważają jednak montaże w zagłębieniu. Dotyczy to szczególnie SKP i OSKP, gdzie przepisy branżowe nakazują odpowiednie parametry tzw. ławy pomiarowej, licowanej z podłożem. Sposób ten ponadto zapewnia komfortowe warunki przemieszczania się w warsztacie. Jeśli podnośnik taki wyposażony jest w dodatkowy podnośnik podprogowy, stanowisko może pełnić także rolę serwisu ogumienia, bez angażowania do pracy platform głównych. W spotykanych konstrukcjach, producenci zalecają przy tym wykonanie odpływu wody i nieczystości. Sposób wykończenia wnęki zależy od woli i możliwości finansowych użytkownika, tj. glazura, farba, niewykończony lub polerowany beton. Dla zachowania walorów użytkowych
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zaleca się także wykończenie krawędzi wnęki metalowym kątownikiem.

Podnośniki nożycowe najazdowe występują w bardzo wielu wersjach. Począwszy od maksymalnej wagi unoszonego pojazdu, poprzez wymienione wcześniej wyposażenie platform, na ich długości kończąc. W wersjach dla pojazdów osobowych i dostawczych, mogą występować w przedziale długości od 4600 mm do 5500 mm. Nośności z kolei to z reguły 3500 kg do 6000 kg. Dla pojazdów ciężarowych i autobusów, jednostki te unoszą od 9000 kg do nawet 45000 kg, a ich platformy mogą mierzyć od 9000 mm do 13000 mm.

Zapraszamy do oferty podnośników samochodowych na LEGUM.pl https://www.legum.pl/oferta/podnosniki-samochodowe/