Gwarancja: 24 miesiące + 5 LAT darmowej aktualizacji bazy
Nierównoległość osi – podawana dla osi przedniej i osi tylnej

 • mierzona jest w odniesieniu do płaszczyzny podłużnej symetrii samochodu
 • wartość + oznacza cofnięcie koła prawego lub wysunięcie do przodu koła lewego
 • wartość – oznacza wysunięcie koła prawego do przodu lub cofnięcie koła lewego

Wyprzedzanie osi zwrotnicy – wyznaczane dla kół kierowanych lewego i prawego

 • właściwe wyprzedzenie osi zwrotnicy wpływa na łatwość utrzymywania kierunku jazdy na wprost
 • wartość + oznacza, że dolny przegub zwrotnicy jest bardziej z przodu niż górny przegub zwrotnicy
 • wartość – oznacza, że dolny przegub zwrotnicy jest cofnięty względem górnego przegubu zwrotnicy

Pochylenie koła – mierzone dla wszystkich kół

 • wartość + oznacza, że koło jest odchylone od pionu na zewnątrz
 • wartość – oznacza, że koło jest odchylone od pionu do wewnątrz

Zbieżność połówkowa – mierzona dla wszystkich kół

 • wartość + oznacza, że koło jest ustawione bardziej ku środkowi
 • wartość – oznacza, że koło jest ustawione bardziej na zewnątrz

Pochylenie osi zwrotnicy – wyznaczane dla kół kierowanych

jest to kąt odchylenia bocznego osi sworznia zwrotnicy od pionu, znak jest odwrotnie ustalany niż przy pochyleniu kół

Kąt zawarty (ang. SAI) – wyznaczany dla kół kierowanych

 • jest to suma katów pochylenia koła i pochylenia osi zwrotnicy – wartość kąta decyduje o sile potrzebnej do skręcania kołami oraz informuje o stopniu zdeformowania elementów zawieszenia

Zbieżność całkowita – wyznaczana dla osi przedniej i tylnej

 •  równa co do wartości zbieżnościom połówkowym koła lewego i prawego
 • wartość + oznacza, że koła są ustawione względem siebie zbieżnie
 •  wartość – oznacza, że koła są ustawione względem siebie rozbieżnie

Rozstaw osi kół – podawany dla strony lewej i prawej

 •  podawana jest odległość pomiędzy osiami kół w mm oraz różnica pomiędzy stroną prawą i lewą

Rozstaw kół – dla osi przedniej i tylnej –

 • podawana jest odległość pomiędzy kołami osi przedniej, osi tylnej oraz różnica wymiarów tył i przód

Odchylenie rzeczywistej osi jazdy od geometrycznej osi symetrii

 •  na odchylenie wpływa błędne ustawienie zbieżności kół tylnych, przesunięcie boczne tylnej osi lub jej zwichrowanie; samochód w efekcie jedzie nieco „bokiem”
 •  wartość + oznacza, że rzeczywisty tor jazdy jest skręcony na prawo względem geometrycznej osi jazdy
 •  wartość – oznacza, że rzeczywisty tor jazdy jest skręcony na lewo

Nieśladowość kół – dla strony lewej i prawej

 • przesunięcie śladu toczenia koła tylnego względem przedniego
 • wartość + oznacza, że ślad tylnego koła jest na zewnątrz śladu koła przedniego
 • wartość – oznacza, że ślad tylnego koła jest po wewnętrznej stronie względem koła przedniego