Podnośnik elektrohydrauliczny z linowym systemem podnoszenia

Synchronizacja cylindrów niezależna od rozkładu obciążenia za pomocą mechanicznego systemu poziomowania

Zabezpieczenia mechaniczne z automatycznym włączaniem i wyłączaniem

Dobrowolna kontrola napędzana

Automatyczne zabezpieczenie ramion

Ciśnieniowy zawór przeciążeniowy jest wyposażony w jednostkę napędową, aby chronić przed uszkodzeniem podnośnika przed zbyt wysokim ciśnieniem

Ochrona przed zgnieceniem