Opis

  • Ręczne odblokowywanie blokad.
  • Do synchronizacji wózków unoszących się w obu kolumnach użyto stalowych lin.
  • Mechaniczne zabezpieczenie unoszenia oraz wyłącznik przeciążeniowy i krańcowy zapewniają pełne bezpieczeństwo.
  • Możliwość zastosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących.
  • W posadzce zamocowano belkę w której poprowadzono liny synchronizujące i wąż hydrauliczny.