Mechaniczna charakterystyka PT400
Aktywacja hydrauliczna za pomocą elektro-hydraulicznego zespołu silnika przenośnego na głównym podnośniku
Maksymalna dopuszczalna ładowność jednej osi zależy od specyfikacji ładowności głównego podnośnika.
Ładowność poprzeczna: niezależna; najazd 2x45mm; siła 9000 N z płytą powracającą na zero.
Ładowność podłużna: niezależna; najazd 2x45mm; siła 9000 N z płytą powracająca na zero
Powierzchnie płyty z współczynnikiem tarcia > 0.6 w warunkach suchości i wilgotności.
Słabe napięcie sygnału aktywacyjnego za pomocą 2 mikrowłączników zamontowanych na lampie kontrolnej.
Napięcie lampy 12V Napięcie kontroli zaworu elektromagnetycznego 24 V