• w pełni automatyczna stacja klimatyzacji
 • dwie wagi do oleju świeżego i zużytego
 • umożliwia:
  – opróżnienie układu z czynnika
  – odzyskiwanie czynnika
  – oddzielenie oleju
  – uzyskanie próżni
  – napełnienie układu czynnikiem
 • wbudowana drukarka
 • podgrzewanie zbiornika
 • sygnalizacja dźwiękowa przy zbyt wysokim
  i zbyt niskim ciśnieniu oraz przy opróżnionym zbiorniku