Wybór podnośnika, to dylemat na jaki napotyka praktycznie każdy, kto funkcjonuje w branży lub planuje rozpocząć przygodę z „mechaniką”. Faktem jest, iż osoby nieźle zorientowane w omawianej tematyce, mają ułatwione zadanie. I ich wybory zatem mogą być ukierunkowane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie. Mogą one, ale wcale nie muszą sugerować się wskazówkami dostawców wyposażenia warsztatowego. Niemniej, warto poznać ofertę danego producenta czy dealera podnośników, co najmniej z kilku powodów:

  1. orientacja w poziomie planowanych wydatków,
  2. aktualizacja lub zaczerpnięcie fachowej wiedzy na temat rozwiązań towarzyszących konstrukcji podnośnika,
  3. ustalenie warunków instalacji podnośnika, jakie przewidział producent. Bardzo istotne,w szczególności na etapie projektowania budynku. Przy konieczności adaptacji istniejącego już podłoża, zagwarantuje poprawne jego przygotowanie,
  4. określenie potrzeb obsługowych na danym stanowisku i ich konfrontacja z walorami użytkowymi podnośnika,
  5. ustalenie, czy dana jednostka podnośnika rokuje na poszerzenie zakresu usług w przyszłości, czy też będzie wymagała modernizacji lub wymiany,
  6. ustalenie zakresu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Po tak nakreślonym wstępie, bez względu na to, czy przyszły użytkownik wykorzystał kontakt z dostawcą i pozyskał wartościowe dla siebie informacje, można przejść do rozważań natury praktycznej. Rozważania zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, gdyż charakterystykę poszczególnych typów podnośników przedstawiono już w artykule pt. Rodzaje podnośników samochodowych.

Podnośniki punktowe

W przypadku minimalnych potrzeb użytkownika, zapewne wystarczające będzie utworzenie stanowiska na bazie podnośników punktowych. Poza względami natury ekonomicznej, za takim rozwiązaniem może także przemawiać ograniczenie samego Podnosnik punktowy bałwankowy P4,5warsztatu. Dokładnie rzecz biorąc: powierzchni, ilości stanowisk, rodzaju świadczonych usług. Wariant ten sprawdzi się doskonale w serwisach ogumienia, gdzie unoszenie całego pojazdu nie jest wymagane. Kwestią uznaniową jest sam rodzaj zastosowanego podnośnika punktowego. Użytkownik sam zdecyduje, czy ma to być jednostka pneumatyczna, pneumatyczno-hydrauliczna, czy też hydrauliczna. Co do samej konstrukcji, tu także wiodące będą preferencje użytkownika. Dla przykładu, inne w przypadku obsługi aut o obniżonym zawieszeniu, a inne przy obsłudze pojazdów dostawczych. Poza niskimi kosztami zakupu, podnośniki tego typu, nie generują wysokich kosztów eksploatacji. Jeśli konieczny jest ich serwis, przegląd, wydatki z pewnością nie będą wysokie. Jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany z uwagi na znaczny stopień zużycia, zakup kolejnych nie będzie istotnym obciążeniem. Pewne jest także to, iż w trakcie użytkowania w warsztacie, pozwolą na wygenerowanie zysku, przy niższym zaangażowaniu środków na wyposażenie. Należy przy tym pamiętać, że bez odpowiedniej ilości operatorów, przepustowość danego stanowiska może być niższa od stanowisk wyposażonych w inne rodzaje podnośników. Wymusza to większa ilość cykli unoszenia i opuszczania pojazdu przy obsłudze danego koła.

Podnośniki płytowe

Nieco większe potrzeby danego serwisu, zdeterminują zapewne wybór kolejnego z podnośników. Pod względem funkcjonalnym, wprawdzie z niewielką przewagą, z wyżej opisanymi podnośnikami porównać możemy podnośniki podnośnik płytowy Cotonpłytowe. Wskazując na przewagę, należy przez to rozumieć możliwość jednoczesnego uniesienia całego pojazdu. Cały czas mówimy o obsłudze dedykowanej dla serwisów ogumienia. Natomiast elementem zbieżnym, będzie wysokość unoszenia, oscylująca zazwyczaj na poziomie około 500 mm. Podnośniki płytowe niewątpliwie umożliwiają skrócenie cyklu obsługi. Stanowisko uzyskuje dzięki temu większą przepustowość. W tym samym czasie, do obsługi kół może przystąpić wielu operatorów. Prosta konstrukcja, pozwala wykorzystywać podnośniki tego typu zarówno wewnątrz serwisu, jak i opcjonalnie na zewnątrz. Podnośniki płytowe wprawdzie wymagają nieco więcej przestrzeni, lecz z nawiązką rekompensują to opisaną funkcjonalnością i wydajnością stanowiska.

Podnośniki kolumnowe – jednokolumnowe

W serwisach ogumienia i szerokiej gamie warsztatów mechanicznych, stosowane będą podnośniki kolumnowe. W mniejszym zakresie, będą to mobilne konstrukcje jednokolumnowe. Możemy je spotkać między innymi w warsztatach blacharsko-lakierniczych. To z reguły konstrukcje dedykowane, które pozwalają na uniesienie jednego z boków pojazdu. Podnośniki jednokolumnowe, które umożliwiają uniesienie całego pojazdu, znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest zachowanie przejezdności stanowiska, poza czasem jego pracy. Rozwiązanie takie może także wynikać z ograniczeń podłoża, które nie pozwala na trwałe mocowanie wybranej jednostki podnośnika.

Podnośniki kolumnowe – dwukolumnowe

Konstrukcje dwukolumnowe rozpowszechnione są znacznie szerzej. Bez wątpienia, ma to związek z szeroką gamą nośności i Podnośnik dwukolumnowy space sdh 37042 lik samochodwariantów. Pod względem praktycznym, są one oceniane przez użytkowników jako stabilne i bezpieczne. Na rynku można spotkać wersje dla pojazdów o obniżonym zawieszeniu, popularnych osobowych, VAN, SUV, 4×4, lekkich ciężarowych, w tym z podwoziem o konstrukcji ramowej. Ponadto, jednostki te doposażone są w wiele przydatnych akcesoriów. Będzie to m.in. oprzyrządowanie specjalizowane w zakresie punktów podparcia, synchronizacji kolumn, a także poszerzeń i podwyższeń całej konstrukcji. Umożliwiają uniesienie całego pojazdu na zadaną wysokość. Ich kolumny mocowane są do podłoża na stałe. Stanowisko wyposażone w podnośnik dwukolumnowy gwarantuje dużą przepustowość. Wobec nieograniczonego dostępu do podwozia pojazdu, obsługujący ma możliwość przeprowadzenia szeregu czynności serwisowych. Przy odpowiednich wymiarach lub adaptacji stanowiska, jednostki te mogą współdzielić także przestrzeń z innymi typami podnośników. Przykładem może być podnośnik dwukolumnowy, za którym funkcjonuje podnośnik nożycowy najazdowy.

Podnośniki kolumnowe – czterokolumnowe

Podnośniki czterokolumnowe, to doskonała alternatywa dla stanowisk kanałowych. Sprawdzą się w szczególności przy bardziej zaawansowanych pracach mechanicznych. Polecane raczej w warsztatach specjalizowanych, choć przy odpowiedniej konfiguracji pozwolą także na uzupełniający serwis opon. Będą stosowane w pomieszczeniach o odpowiednich wymiarach. Długość platform podnośnik czterokolumnowy space sq 402 ltzależy od kategorii pojazdów planowanych do obsługi. Jeśli stanowisko ma mieć charakter rozwojowy, prawidłowym posunięciem będzie wybór jednostki o długości 5 i więcej metrów. Zapewni to wjazd samochodów dostawczych, które obecnie cechują się już znacznymi rozstawami osi. Użytkownik musi także przewidzieć, iż na stanowisku obsługiwane mogą być także wyższe pojazdy. Jeśli obiekt jest odpowiednio wysoki, nie musi on rezygnować z pełnej funkcjonalności, tj. pełnego zakresu unoszenia. Przy niższych obiektach, oczywistym jest to, że funkcjonowanie podnośnika obarczone będzie kompromisem w tym zakresie. Niemiej zalety podnośnika czterokolumnowego, nawet przy ograniczonej funkcjonalności, uznać należy za niepodważalne. Co prawda obecność 4 kolumn na stanowisku ogranicza nieco swobodę przemieszczania, lecz nie powinno to negatywnie rzutować na ergonomię. Sam fakt unoszenia pojazdów poprzez mechanizm 4-kolumnowy, zapewnia natomiast duże bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Jednostka prawidłowo poziomowana i serwisowana pod kątem zabezpieczeń, z pewnością pozwoli na bezproblemowe użytkowanie. Operator, z bezpiecznej odległości i poziomu panelu sterowania, ma możliwość obserwacji zachowania pracy podnośnika. Wyposażenie podnośników czterokolumnowych jest niezmiernie bogate. Na potrzeby pomiarów i regulacji geometrii kół możemy mieć do dyspozycji zagłębienia pod obrotnice, płyty rozprężne, podnośnik podprogowy tzw. uwalniacz kół, podnośnik osiowy oraz szarpaki. Te ostatnie, spotykane także ze sterowaniem poprzez pilot oraz praktyczną latarką do inspekcji zawieszenia. Przy czym użytkownik na etapie zakupu, może to wyposażenie dowolnie kształtować według aktualnych i przyszłych potrzeb.

Podnośniki nożycowe podprogowe

Podobnie do podnośników płytowych, jednak o znacznie szerszej funkcjonalności, należy pozycjonować podnośniki nożycowe podprogowe. W tym przypadku poziom wspomnianej funkcjonalności uzależniony jest od wysokości unoszenia. W wariantach do 1 m, określanych potocznie jako „niskiego podnoszenia”, można planować obsługę w serwisie ogumienia. Możliwe będzie także space-sfl-5518prowadzenie prac mechanicznych w ograniczonym zakresie. Warianty 2 m, określane potocznie jako „wysokiego podnoszenia”, pozwolą na znacznie więcej. Należy jedynie wziąć pod uwagę ograniczony dostęp w obrębie progów pojazdu. Jeśli chodzi o sposób montażu, jednostki tego typu można instalować na podłożu lub we wnękach. W praktyce, choć nie często spotykane, znane są instalacje podnośników nożycowych podprogowych na kanale inspekcyjnym. Jest to możliwe np. poprzez podział kanału na dwie części. W jego środkowej części przygotowuje się odpowiednio wytrzymały fundament, który pozwoli na bezpieczne zakotwienie jednostki. Za szczególnie komfortowe rozwiązanie, uznawane jest obiegowo, instalowanie podnośników we wnęce. Jego licowanie z posadzką, pozwala na niezakłócone przemieszczanie na stanowisku. Jeśli podnośnik nie jest wykorzystywany, praktycznie na całym stanowisku można realizować inne czynności serwisowe. Warto zwrócić uwagę, że jednostki tego typu pozwalają na swobodne rozmieszczenie sterownika. Użytkownik może go umieścić po wybranej stronie, a w razie konieczności nawet przedłużyć przewody układu elektromechanicznego.

Podnośniki nożycowe najazdowe

Podnośniki nożycowe najazdowe, należy uznać za najwyżej specjalizowane jednostki w gamie opisanych podnośników. Przy ocenie należy wziąć pod uwagę ich wymiary i masę. Te z pewnością wymagają od użytkownika starannego planowania w zakresie stanowiska. Nadto, cechują się wyrafinowanym mechanizmem unoszenia. Obecnie można spotkać prawie wyłącznie podnośniki oparte na mechanizmie nożycowym. Wyparły one stosowane w ubiegłym wieku mechanizmy uchylne. Jeśli mowa o mechanizmie, Podnośnik nożycowy najazdowyto poza różnicami wynikającymi z konstrukcji danego producenta, opiera się on o wydajne siłowniki hydrauliczne. Za poziomowanie i bezpieczeństwo odpowiadają z reguły mechanizmy zapadkowe. Obecnie bardzo popularne jest rozmieszczenie zapadek na jednej z par nożyc. Drobna uwaga dotyczy poprawności montażu. Zbyt duże odchylenia poziomu podłoża, których nie uda się zniwelować regulacją fabryczną lub zastosowaniem różnego typu podkładek, powodować może wadliwą pracę mechanizmu zapadek. To w rezultacie może przełożyć się na niemożność właściwego poziomowania platform w całym zakresie pracy, lub też „nietrzymanie” poziomu w pewnych zakresach np. na potrzeby geometrii kół. Montaż nie odbiega od wymagań stawianych jednostkom czterokolumnowym lub nożycowym podprogowym. W tym miejscu należy się wzmianka, iż wersje nożycowe najazdowe po montażu we wnęce, mogą spełniać kryteria wyznaczone tzw. ławom pomiarowym dla SKP i OSKP. Przechodząc do funkcjonalności, podnośniki tego typu można wyposażyć praktycznie w analogiczne oprzyrządowanie, jakie stosowane jest w wersjach czterokolumnowych. Zakres nośności i długości platform również jest zbliżony, jeśli chodzi o pojazdy osobowe i dostawcze. Natomiast, jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe i autobusy (tzw. pojazdy komercyjne) będą miały zdecydowaną przewagę w możliwych do uzyskania konfiguracjach, w relacji nośność – długość. Wspomnieć należy w szczególności o tzw. tandemach. Chodzi o łączenie jednostek jedną za drugą, co w efekcie pozwala na obsługę dłuższych pojedynczych pojazdów i/lub ich zespołów. Dużą popularność na rynku podnośniki te zawdzięczają opisanym powyżej cechom, a także relatywnie niewygórowanym nakładom, w relacji do korzyści płynących z ich użytkowania.